* Torpaqların kimyəvi və fiziki problemlərinin araşdırılması və analizlərinin aparılması.

* Yerli torpaq sahələrinə uyğun bitki və gübrələrin təyin edilməsi.

* Torpaq sahələri ilə bağlı araşdırma, tədqiqat hesabtlarının və auditinin hazırlanması.

* Toxum, gübrələrin alınması və əkin işinin təşkili və konsultasiyası.

* Məhsuldarlıq üçün vacib toxum və gübrə növlərinin araşdırması və məsləhəti.

* Gübrələr və pesidisitlərin seçilməsi və təyin edilməsi.

Taxılbiçən kombaynlar
Silosbiçən kombaynlar
Gübrə səpələyicilər
Torpaq emalı texnikası
Əkin texnikası
Çiləyicilər
Traktorlar
Tərəvəz texnikası