Günümüzdə kənd təssərüfatı sahəsində məhsuldarlığın inkişafının başlıca problemləri məhsulların müxtəlif növ xəstəliklərə yoluxması, iqdalanma və inkişaf üçün lazım olan maddələrin çatışmazlığı və ən başlıcası məhsul yığımı və əkini zamanı texnoloji avadanlıqların nasazlığı və çatışmazlığıdır. AGRİCULTA BV MMC olaraq əsas məqsədimiz Azərbaycanda kənd təssərüfatı sahəsində olan bitki, gübrə, texnikların və digər problemlərin həllində fermerlərə dəstək olmaq və kənd təssərüfatı infrastrukturunun qurulmasına təkan verməkdir. AGRİCULTA BV MMC 2016-ci ildən Azərbaycan kənd təssərüftı sahəsində faəliyyət göstərən yerli şirkətdir. Şirkətmizin məhsul bazasında ölkəmizin landaşaft və ərazi quruluşuna uyğun çoxsaylı  məhsul və avadanlıqlar vardır. Agriculta olaraq qurduğumuz sağlam əməkdaşlıqlar ilə bu gün dünyanın bir çox qabaqcıl kənd təssərüfatı sahəsində fəaliyyət gösətərən istehsalıçı şirkətlərinin Azərbaycan üzrə məhsullarının alınması çatdırılmasını həyata keçiririk. Həmçinin yerli bazarda da fəaliyyət göstərən şirkətlər və dövlət qurumları ilə sıx əlaqə içərsində çalışırıq. Bütün məhsulları Azərbaycanın bütün bölgələrinə çatdırılması komandamız tərəfindən təmin edilir.

 • Pestisidlər
  • Insektisidlər
  • Funqisidlər
  • Akarisidlər
  • Herbisidlər
  • Nematosidlər
  • Mollusisidlər
  • Calaq məcunu
  • Bitki düzənləyiciləri
  • Regulyator

 • Daha ətraflı
 • Gübrələr
  • Mikro element
  • NPK gübrələr
  • Maye gübrələr
  • Yarpaq
  • Qazon
  • Torpaq

 • Daha ətraflı

Tərəfdaşlarımız